W7 – TRZYNIEC – WĘDRYNIA – TRZYNIEC

25.2.2020 – Spotykamy sie na dworcu kolejowym Trzyniec centrum o godz.8.45. Trasa wycieczki prowadzi przez osiedle Sosna kierunek Jagodna do Wędryni i drogą okrężną z powrotem na dworzec w Trzyńcu centrum. Trasa stosunkowo łatwa, długości około 10 km – jest możliwość jej skrócenia.

Kierownik wycieczki: Jan Walek 721 413 926