opis: W7/2020 – TRZYNIEC – WĘDRYNIA – TRZYNIEC

25.2.2020 – Ponownie lutowa wycieczka w deszczu czy mżawce.

Beskidziokom jednak deszcz niestraszny, na dworcu w Trzyńcu centrum spotyka się dwudziestu jeden turystów.

Trasa prowadziła przez osiedle Sosna kierunek Jagodna do Wędryni ku piecom wapiennym a później drogą koło szkół na Czernowskie. Z powodu rozmiękłego terenu kierownik zrezygnował z pierwotnie naplanowanej trasy przez wędryńskie sady z celem ponownie na dworcu w Trzyńcu centrum. Szło się pod parasolami, pod nogami błotko, ale to wcale nie psuło humorów. Miłym zakończeniem była kawa czy piwo w Motoreście na Czornowskim.

Kierownik wycieczki: Jan Walek 721 413 926