W57 – LEŚNE KOŚCIOŁY – „KAMIEŃ” na RÓWNICY

30. 4. 2019 – w ramach poznawania miejsc leśnych kościołów zapraszamy na wtorkową wycieczkę na Równicę. Na jej zboczu, znajduje się miejsce, przy którym w okresie kontrreformacji ewangelicy gromadzili się na modlitwach, odprawiali nabożeństwa i przyjmowali Komunię Świętą. To tzw. Kamień na Równicy czyli leśny kościół ewangelików.

Spotykamy się w Cieszynie na moście przed Celmą, skąd o godz. 9.20 wyjeżdża autobus do Ustronia. Wycieczkę prowadzi i informacje poda Stasiek Pawlik 0048 606 133 123.