SPACERY Z BESKIDEM – 2 – Park przy sanatorium w Jabłonkowie

22. 5. 2019 – Zapraszamy na spacer po parku przy sanatorium w Jabłonkowie. Odjazdy pociągów kierunek Nawsie: z Hawierzowa 8.46, z Karwiny 9.00, z Cz. Cieszyna 9.21. W Nawsiu przesiadka do autobusu kierunek Mosty koło Jabłonkowa, odjazd 09:58. Powrót pociągiem z Boconowic zawsze 11 min. po całej godzinie. Informacje tel.: 777 746 320