opis: W50 – 1 WĘDRÓWKA ZE „ZWROTEM” – OSÓWKI, LESZNA

15.1.2019 – zimowa aura, śnieżno, zimno i mokro. Pomimo to na dworcu w Cz. Cieszynie spotkało się 21 turystów, żeby wyruszyć na wycieczkę w kierunku Trzyńca. Wędrówkę poprowadziła redaktor zaolziańskiego miesięcznika „Zwrot” Beata Tyrna (Indi).

Fotokomentarz w ZWROCIE:

Pierwszy spacer w terenie ze „Zwrotem” i „Beskidem”