W3 – WĘDRYNIA – KOZINIEC – BYSTRZYCA

25.1.2022 – Spotykamy się na dworcu kolejowym w Wędryni o godz. 8:35. Trasa prowadzi ścieżkami turystycznymi i ścieżką dydaktyczną „Piękno wędryńskiej natury” – https://mapy.cz/s/mozodufodo – 14,5km. Prowadzi Tadeusz Farnik 776 046 326.