Turniej Piłki Siatkowej

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” organizuje II Międzynarodowy Polonijny Turniej Piłki Siatkowej w Gdyni, który się odbędzie w dniach 9-12 sierpnia 2020 r. na terenie Akademii Marynarki Wojennej.

Rozgrywki turniejowe odbędą się w kategorii „Mężczyźni OPEN”. Organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w turnieju. Koszty dojazdu na turniej ponoszą uczestnicy ( 800,00 Kcz).