ZAGADKA FOTOGRAFICZNA – Z4

ZAGADKA FOTOGRAFICZNA Z4 przygotował Leo Osuchowski a odpowiedzi prosimy przesyłać do środy 1.4 (to nie prima aprilis) na w.farnik@seznam.cz

ROZWIĄZANIE ZAGADKI Z3 Kojkowice – Tuł – Nýdek – 29.5.2012 Prawidłowe odpowiedzi: Wandzia Wigłasz, Alenka Šebestová, Władek Kroczek, Stasio Sokalski, Jarka Piekniková i Stasia Kubiena. Wycieczkę prowadził i fotozagadkę przygotował Leo Osuchowski.

ROZWIĄZANIE ZAGADKI  Z2 – Gródek-Filipka-Bystrzyca – 16.1.2010 Prawidłowe odpowiedzi przesłali: Jarka Piekniková, Stasio Sokalski i Leo Osuchowski.

Zagadkę przygotowała Wanda Wigłasz a Władek Kroczek tak  udokumentował w Kronice.

ROZWIĄZANIE ZAGADKI Z1Wielka Racza – 5.3.2016 – sprawdź w fotogalerii, jest 12 zdjęć. Prawidłową odpowiedź przesłały Wandzia Wigłasz i Alenka Šebestová. Władek Kroczek pomylił się w roku. Zagadkę przygotował Leo Osuchowski.