opis: WP5/2019 – BYSTRZYCA – KARPĘTNA – WĘDRYNIA CZORNOWSKIE

5. 3. 2019 – Wycieczkę rozpoczynamy na dworcu kolejowym w Bystrzycy. Pierwszy przystanek mamy w bystrzyckim kinie, gdzie zwiedzamy miejscowe muzeum i wystawę fotografii Beaty Tyrnej „Rynce z Gorola”. Trasa wędrówki przechodzi dalej przez Wędrynię Zaolzie koło domu naszego kolegi Janka Raszki. Tu zatrzymujemy się  na krótkie przyjacielskie pozdrowienie i zwiedzamy jego prywatne muzeum poświęcone PTTS BŚ. Dalej podążamy do Karpętnej i zatrzymujemy się przy domu, gdzie urodził się Stanisław Hadyna. Wycieczkę zakończyliśmy w Wędryni na Czornowskim.

Trasę długości okolo 10km pokonało 30 turystów a poprowadził ją Czesław Byrtus. Pogoda była słoneczna, humory dostosowane do pogody.