opis: WP2 – CIESZYN I OKOLICA

22.1.2019 – Stasiek Pawlik przywitał przy Strzelnicy grupę 24 beskidzioków i poprowadził na wędrówkę po Cieszynie i okolicy. Poszliśmy wzdłuż Młynki Cieszyńską Wenecją, dalej od furtyny po schodkach na ulicę Głęboką i uliczką Kominiarską przed Teatr Mickiewicza. Zwiedziliśmy Wzgórze Zamkowe, cmentarze Żydowskie… Koło Szpitala Śląskiego i bywałych koszar doszliśmy do Błogocic. Tu nasza grupa się rozdzieliła. Część turystów powróciła do centrum Cieszyna (trasa 12km), część podążyła koło zameczku w Błogocicach, drogą cesarską na Baliny i wzdłuż Olzy do Cieszyna (trasa 17,5km). Pogoda była prawdziwie zimowa. Było słonecznie i mroźno.