opis: W67 – LEŚNE KOŚCIOŁY – WISŁA, BUKOWA

10.9.2019 – Poprzednie dwie wycieczki do leśnych kościołów, które prowadził Stasiek Pawlik, były albo w deszczu albo w spiekocie. Tym razem pogoda nam sprzyjała.  Z miejsca startu w Wiśle (dojechaliśmy kursowym autobusem z Cieszyna) „Szlakiem leśnych kościołów” w kierunku na Kamien na Bukowej wyruszyło 14 Beskidzioków. Stroma droga na Kamień uświadomiła nam w jakich trudno dostępnych miejscach spotykali się ewangeelicy na nabożeństwach w okresie kontrreformacji na Ziemi Cieszyńskiej. Po przypomnieniu sobie tych historyczno religijnych faaktów, posileniu i wykonaniu pamiątkowych zdjęć schodziliśmy już raczej łagodną trasą przez Jarzębatą do Wisły. Czas do odjazdu auttobbusu pozwolił nam na krótki odpoczynek przy kawie

Po odebraniu wiślanskim ewangelikom koscioła w 1654 roku, wierni gromadzili sie w lasach na Szymkowie, Bukowej i w Malince. Przy czym pierwsze nabozestwo przy Bukowej odbylo sie rok pózniej, a ostatnie w 1782 roku. 29 wrzesnia 1983 odprawiono nabozestwo, po tym jak miejsce zostalo uporzątkowane, a oryginalny kamien wmurowano w kamienny postument w ksztalcie kazalnicy.