opis: W56/19 – LOŠTICE – BOUZOV zamek

9. 4. 2019 – wyruszamy na wycieczkę, by poznać zamek Bouzov i muzeum „tvarůžků” w Lošticach, gdzie rysuje się możliwość zakupienia tvarůžkowych specjałów. Wyjeżdżamy wcześnie rano pociągiem pośpiesznym do Ołomuńca, tu czeka nas przesiadka do pociągu do Moravičan (kierunek Kouty nad Desnou). Z Moravičan jedziemy autobusem do Loštic a z Loštic do Bouzova. W Bouzowie zwiedzamy romantyczny zamek, który został założony na przełomie 13 i 14 wieku.

 

 

 

 

 

Z Bouzova do Loštic prowadzi ścieżka turystyczna długości 8km – mapka Bouzov – Loštice. Pogoda dopisała, więc prawie wszyscy skorzystali z wiosennej przechadzki. Wycieczkę przygotował i prowadził Otto Sikora a wzięło w niej udział 37 turystów.