opis: W29 – PRZEDSYLWESTROWY WYMARSZ NA KOZUBOWĄ

29.12.2018 – odbyło się spotkanie „beskidzioków” na Kozubowej w ramach przedsylwestrowego wymarszu kończącego tegoroczne wędrówki po górach z „Beskidem Śląskim“.

Pogoda nie była zbyt sprzyjająca. Było pochmurnie, mglisto, temperatura wahała się koło zera. W dole lekko siąpiał  kapuśniaczek, który w miarę wspinania się pod górę przechodził w śnieg. Pomimo to do schroniska na Kozubowej dotarło ponad 70 turystów, beskidzioków i sympatyków BŚ. Tu panowała serdeczna przedsylwestrowa atmosfera. Wspominano o ciekawych wędrówkach i składano sobie życzenia noworoczne.

Kierownikiem wymarszu była Zosia Franek.

Schroniska 100/100 – chata Kozubowa

Kozubowa jest górą symbolem turystów PTTS „Beskid Śląski“. Tu w roku 1929 staraniami członków PTTS i ówczesnego prezesa towarzystwa Władysława Wójcika wyrosło schronisko z prawdziwego zdarzenia, baza turystyczno sportowa PTTS „Beskid Śląski“. W pobliżu schroniska w latach 1937/38 wybudowano kaplicę p.w. Św. Anny. Do schroniska na Kozubowej zmierzały wycieczki szkolne, odbywały się tutaj festyny, odpusty, spotkania turystyczne, zawody sportowe. Losami schroniska pokierowała  historia. W czasie II wojny światowej i po wojnie w wyniku zmian politycznych schronisko wielokrotnie zmieniało swego właściciela. Pomimo to aż do roku 1973 odbywały się tu zimowe igrzyska sportowe zaolziańskich polskich szkół Zjazdy Gwiaździste. Tragicznym dla stylowego schroniska stał się dzień 9.2.1973 roku. Schronisko spłonęło i nigdy już nie powróciło do swej pierwotnej szaty.

Na jego fundamentach powstało dzisiejsze schronisko. W roku 2009 w ramach obchodzonej 80 rocznicy wybudowania pierwszego schroniska na Kozubowej została na jego frontowej ścianie odsłonęta tablica pamiątkowa w hołdzie założycielowi schroniska Władysławowi Wójcikowi.

Więcej o schronisku i Kozubowej można dowiedzieć się z publikaci PTTS lub z książki „Kozubowa“ autorstwa Tadeusza Schulhausera.