SPACERY Z BESKIDEM – 8 – KLIMKOWICE

21.8.2019 – Tadek Farny ( 608 355 574) zaprasza na spacer w okolice sanatoria w Klimkovicach.

Do Klimkowic przyjedziemy autobusem z dworca kolejowego Ostravwa Svinov. Zwiedzimy areał senatoria i leśną wygodną ścieżką przejdziemy do Dolní Lhoty (długość trasy 4 km), skąd powrócimy tramwajem do Ostrawy Svinova. Odjazd autobusu nr. 64 ze Svinova do Klimkovic 9.27 godz. Pociąg do Ostrawy Svinova odjeżdża z Cz. Cieszyna 8.11, z Hawierzowa 8.32, z Karwiny 7.58 .Bilety do autobusu i tramwaju (20 Kč) można zakupić  w centrum informacyjnym przy dworcu w Svinovie. Zbiórka uczestników przechadzki przy autobusie przed dworcem w Svinovie.