Opis: WP5 – NYDEK – SOSZÓW – FILIPKA – GRÓDEK

6.2.2018 -” Hu, hu, ha. Hu, hu, ha, nasza zima zła. Szczypie w nosy, szczypie w uszy, mroźnym śniegiem w oczy prószy…” nucili Beskidziocy wyruszający z Nydku na Soszów w 14° mrozie. W nagrodę tej dzielnej postawy był bajkowy zimowy krajobraz i piękne widoki. A że zimowa sceneria tak nas zauroczyła, postanowiliśmy przedłużyć pierwotnie zaplanowaną trasę i przejść przez Filipkę do Gródku.