W27 JUBILEUSZ – HADASZCZOK

28. 9. 2019  Klub Czeskich Turystów zaprasza na jubileusz 120 lat schroniska na Hadaszczoku.

Zagajenie uroczystości o godz. 11:00

Zaproszenie: SLAVÍČ pozvánka 2019