I Międzynarodowy Polonijny Festiwal Biegowy Pułtusk 2018

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza do udziału w I Międzynarodowym Polonijnym Festiwalu Biegowym w Pułtusku w dniach 24-26 sierpnia 2018 roku.

Konkurencje festiwalowe (biegi) wraz z ich dystansami znajdują się w programie Festiwalu (Organizator zastrzega, że Program może ulec zmianie). Możliwość zapewnienia bezpłatnych noclegów.

Program: tutaj